missatges

¿Amenaces a mi? les justes

Continuo amb el desenvolupament del DAFO personal amb un factor extern, les amenaces. Ja he tractat el factor intern de debilitats i també el de fortaleses.

Els factors externs són aquells que queden fora del nostre control, afecten el mercat, a l'economia… És més difícil fer-los front, ja que no depenen de nosaltres sinó de factors “macro”. Es tracta d'amenaces i oportunitats, i centrarem aquest post en les amenaces del nostre entorn.

Principals amenaces en un DAFO personal

Identifique les següents:

  • competència
  • Tecnologia (o falta de ella)
  • Automatització de processos
  • Regulació
  • Tendències negatives de mercat
  • La lluita contra #LoGratisMata

la Competència

El meu bon amic Xavi Roca distingeix entre dos extrems en tant a la competència, el que ell anomena el marc de competència perfecta i el monopoli. Per descomptat, entre mig hi ha llocs.

Competència perfecta es refereix al que en diríem un mercat tan saturat de competidors indiferenciats. En aquesta situació no hi ha possibilitat d'obtenir beneficis.

A l'angle contrari estaria el monopoli, uns llimbs en què altres competidors no són capaços d'imitar el líder. Potser també és perquè el mercat és molt petit i no justifica més presència de ningú més.

El cas és Com afrontar la competència? No sóc un especialista, però hi ha una sèrie de pautes que convé seguir:

Identificar els competidors: Avui és més fàcil fer-ho monitoritzant paraules clau a Internet, però també anant a congressos, fires, llegint -si existeix- premsa del sector…

Analitzar si estem davant posicionaments clonats o diferenciats. Imagina't que vens pernil ibèric Has creat una marca pròpia? ¿Envàs propi? ¿Canals propis de distribució? Vens marca o producte? Quins canals de comunicació utilitzes? Ho vens amb maridatge de vins i caves? Quin és, en definitiva, la teva proposta de valor?

Buscar altres mercats o formats. Aquí entra en joc la internacionalització, però també el buscar mercats més petits en què puguem liderar (cap de ratolí). Això es contraposa a l'estratègia de cua de lleó.

Analitzar la complementarietat d'una possible Alianza. El meu amic Andrés Pérez Ortega el crida coopetència. Es tracta de les UTES, però personals. Quan diversos professionals independents s'uneixen per afrontar un projecte gran al qual no podrien accedir en solitari. Són projectes col·laboratius i ja representen un percentatge molt gran en l'àmbit econòmic d'empreses i professionals independents.

Tecnologia

Molts professionals han hagut de desaparèixer o reinventar causa de no adaptar-se al desenvolupament tecnològic d'un mercat. O la manca del mateix.

Disposar d'un tractor que pugui sembrar un camp a control remot i via satèl·lit significa una amenaça per a qui no el tingui i una oportunitat per a qui estigui disposat a una inversió important.

La transformació digital de la nostra societat avança en progressió geomètrica, i avui no es comprèn una activitat professional sense dominar eines com el núvol, videoconferència… La consultora Roca & Salvatella lista 8 competències digitals per a l'èxit professiol que hem de tenir molt en compte.

Incloc també aquí les ciber-amenaces com virus, el malware, phishing i tot aquest tipus de nous delictes digitals que ens obliguen a ser molt cauts.

Automatització de processos

És una conseqüència del desenvolupament de noves tecnologies. Suposarà una amenaça quan una màquina pugui fer la nostra feina més eficaçment. I suposarà una oportunitat quan siguem nosaltres qui automaticemos nostres processos per a ser eficaços.

La llarga història. Donar formació presencial ofereix una clara limitació. Una aplicació educativa, encara que a priori impliqui ingressos petits per alumne pot ampliar el mercat en milers d'alumnes.

Vaig viure de prop l'ocàs d'una professional de les millors en maquetisme immobiliari. una artista. No va saber veure ni l'arribada dels programes CAD de disseny ni la impressió en 3D, dos dels molts avenços que han automatitzat el procés.

Sense ser catastrofista, moltes de les professions actuals desapareixeran amb l'automatització de processos. Amazones ja està experimentant un supermercat “sense cues” anomenat Amazon GO. Aquí tens el seu funcionament:

Regulació

El canvi en els marcs legals, econòmics i laborals pot representar una seriosa amenaça. Lleis que limiten la nostra activitat, nous impostos que fan inviable la rendibilitat. a Espanya, per exemple, ser autònom està molt penalitzat des del punt de vista de regulació comparat amb altres països del seu entorn europeu.

Tendències negatives del mercat

Si el teu mercat està molt subjecte a fluctuacions, estàs en situació d'amenaça. Per exemple, derivats del petroli, mercats de divises, de metalls…

També estàs en risc d'amenaça si el teu mercat és el del paper o impressió en paper i cada dia es venen més ebooks. O si cada dia prescindim del correu ordinari en factures… i el consultem via Internet.

Cada un ha de saber cap a on va el seu mercat. Una eina molt potent que ens dirà si anem ben encaminats és Google Trends. Per exemple, analitzem les paraules “assessor”, “consultor” i “coach” i “mentor” en els últims 10 anys a Espanya. Per què tantes empreses immobiliàries han decidit redefinir-se com coaching immobiliari? Aquí tens la resposta:

 

amenaces en tendències mercat

font: Google Trends

La mata lliure

Aquesta expressió ja l'he utilitzat en altres ocasions. Em refereixo a l'amenaça que suposa que molts serveis que abans eren de pagament ara són gratuïts. Almenys en aparença. M'he trobat un cas recent. Formació sobre marca personal en tallers oberts. Ningú està disposat a pagar per aprendre. Què fan? Recorren als cursos d'empreses, d'ajuntaments, de diputacions…

Analitza si existeix aquesta amenaça en el teu mercat i ens situarem a “l'altre costat”. M'explico. Seguint l'exemple, ofereix-te a les empreses per ser formador o als ajuntaments…

 

com a conclusió, sigui l'amenaça que sigui, el més important és identificar-la amb temps. Temps suficient per poder reaccionar i redefinir el teu model de negoci. Que tinguis una setmana genial.

imatge tsunami Shutterstock