missatges

Si els shoppers * veuen televisió durant el dia, Perquè tothom utilitza el prime-time per arribar-hi?.

tumba011És una cosa absurda. si una 43% de mestresses de casa i un 41% la gent gran mira televisió fora de les hores de major saturació (sobretaula i nit), Quin sentit té dedicar el 80% d'un pressupost de mitjans a col·locar espots en hora punta?.

Per alguna raó que desconec, les centrals de compra de mitjans i moltes agències de publicitat segueixen abonades al prime-time, el moment de més saturació publicitària, de menor atenció cap al bloc publicitari, de major zàping, de major dispersió d'objectius.

És evident que molts anunciants necessiten un nou punt de vista sobre la planificació a TV. Potser necessiten d'una manera de pensar més lateral, menys vertical, menys lògica. La crisi demana solucions ... i jo conec alguna.

*comprador: responsable de la compra a la llar