missatges

Com passa un estudiant a ser un pre-professional?

En els propers mesos tractarem de donar resposta a aquesta pregunta tan complexa. Sens dubte es tracta d'un dels principals reptes per a qualsevol estudiant que pretén iniciar-se al món laboral. Tots els R2H2 demanen experiència, quina cosa tan absurda.

Però hi ha camins. I camins interessants. seguirem informant.