missatges

TV: Només veiem el 2,6% dels anuncis emesos en prime time’

Missatge urgent per a totes les marques que s'anuncien a TV o que pensen fer-ho aviat:

Els teleespectadors només veuen el 2,6% dels anuncis emesos en prime time’. Això és el que s'extreu de l'últim índex de publicitat en televisió elaborat per Zenithmedia, corresponent als tres primers de l'any.

dels 1.492 'punts’ que han emès fins al març cada dia de mitjana les cadenes nacionals i autonòmiques en la franja de més audiència, els telespectadors només veure un 2,6%.

També analitza l'índex del que els experts anomenen “volatilitat” un "prime time ', és a dir, el percentatge d'espectadors que 'fugen’ d'una cadena en els talls publicitaris.

en conjunt, un de cada cinc televidents (20,0%) fa 'zàping’ durant les interrupcions comercials.

¿Un consell? No inverteixi en prime-time. L'única empresa a Espanya que utilitza com a matriu la no-inversió en prime-time és TVLowCost. El seu argument central es basa en què la suma d'audiències de demà, sobretaula i matinada arriba al 40%. Els espais van menys saturats i en conseqüència, els espots són més rendibles. A més, aquesta companyia s'ha especialitzat en "els paquets de TV"Que inclouen investigació, creativitat, la producció dels espots i la seva posada en antena. Des 180.000 € per a una campanya nacional.