missatges

23 definicions de marca personal -el vídeo-

Si encara no tenies clar el que és marca personal, aquest vídeo ajuda a aclarir conceptes. feliç 2013!

Què és la Marca Personal?, Per a què serveix?

Ens sembla interessant repostear aquest article de Montse Taboada, la marca personal tècnic de soymimarca. En ell trobem l'essència de la marca personal.

segons Wikipedia, la Marca personal (en anglès Personal Branding) és un concepte de desenvolupament personal consistent en considerar-se un mateix com una marca, que igual que les marques comercials, ha de ser elaborada, transmesa i protegida, amb ànim de diferenciar-se i aconseguir major èxit en la relacions socials i professionals. La marca personal persegueix que la impressió causada sigui duradora i suggereixi el benefici de la relació entre el titular de la marca i l'observador.

En els temps que corren, crear una marca personal és alguna cosa més que necessari, És guanyar un avantatge que difícilment poden ser avaluades.

Igual que les grans marques comercials, aquells que volem ser coneguts i respectats per la nostra feina, necessitem una estratègia clara per desenvolupar i posicionar la nostra marca. Qui no coneix a Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell, porter,... tots ells són grans marques ... El concepte de marca personal no tracta de convertir a les persones en objectes materials, però per contra, tracta que la persona no sigui catalogada com un currículum vítae, igual a altres, sinó que la persona sigui vista com diferent i capaç d'aportar el seu valor únic i irrepetible.

A diferència d'altres enfocaments de tècniques de millora professional que tendeixen a la millora de les característiques personals, aquest enfocament de marca personal tendeix a la promoció personal a través de la percepció que la resta tenen d'un.